Windows 7 Przewodnik instalacyjny krok po kroku

Proces instalacyjny system operacyjnego Windows jest prosty i każdy może go zarządzić w każdym momencie. Nie ma potrzeby, aby wydawać pieniądze na pomoc specjalistów - możesz zarządzić ją na własną rękę w zaciszu własnego domu. I zajmuje to tylko kilka minut. W tym poradniku pokażemy jak zainstalować Windows 7 krok po kroku, aby upewnić się, że komputer działa w 100%!


Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem instalacji Windows 7, zaleca się sprawdzić konfigurację sprzętową i czy odpowiada ona zalecanym przez Microsoft wymaganiom systemowym. Minimalne wymagania systemowe Windows 7 przedstawiają się następująco:

  • 1 gigahertz (GHz) albo szybszy 32-bit (x86) or 64-bit (x64) procesor;

  • 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) albo 2 GB RAM (64-bit);

  • 16 GB dostępnego miejsca na dysku (32-bit) albo 20 GB (64-bit)

  • Urządzenie graficzne DirectX 9 z WDDM 1.0 lub z wyższymi sterownikami

minkonfig_w460_h290.%5B1%5D.jpg

Jeśli aktualizujesz poprzednią wersję systemu Microsoft Windows do Windows 7, aplikacja może dostarczyć wszystkich zaleceń i wymagań, które muszą być wykonane przed aktualizacją.


Uruchamianie systemu operacyjnego za pomocą DVD

Wyjmij DVD Windowds 7 i włóż je do komputera (jeśli komputer nie posiada napędu DVD, należy zapoznać się z instrukcją instalacji przez US). Jeżeli instalacja nie uruchomi się automatycznie, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, a w niektórych przypadkach utworzenie priorytetu rozruchu w BIOS-ie (naciśnij Del,
F2 lub przycisku F12 natychmiast po ponownym uruchomieniu komputera) tak, że dysk DVD jest na początku listy (rys. 1). Wersja BIOS-u opiera się na płycie głównej
i priorytet rozruchu zwykle występuje pod opcją Rozruch.  Zmień priorytet na Ładowanie i zatwierdź zmiany klikając „Zamknij i Zapisz zmiany”.

bios-boot-priority-2.jpg

Rys. 1 Ustawienia uruchamiania BIOS 


Uruchomienie instalacji

Jeśli konfiguracja uruchamiania DVD powiodła się, instalacja Windows 7 powinnna uruchomić się automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera (patrz rys. 2).

nacitani.png

Rys. 2 Ekran ładowania instalacji Windows 7


Opcja ustawienia języka

Pierwszym krokiem jest, aby wybrać układ języka, formatu czasu, waluty i klawiatury. Wybierz język w pierwszym etapie (Rys. 3). To ustawienie będzie kontynuowane już na kolejnych etapach (rys. 4), więc wszystko co musisz zrobić, to kliknąć przycisk Dalej.

01_welcome.png

 

Rys. 3 Wybierz swój język

 


Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku trzeba kliknąć Zainstaluj teraz (rys. 5), a następnie zaakceptować warunki licencji poprzez zaznaczenie opcji "Akceptuję postanowienia licencyjne". Następnie wystarczy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować.

02_install_now.png

03_accept.png

Rys. 5 Instalacja

Rys. 6 Akceptacja warunków licencji


Który typ instalacji?

Jeśli posiadasz już poprzednią wersję systemu Windows zainstalowaną na komputerze, proces instalacji, Windows 7 zaoferuje Ci aktualizację do wyższej wersji  
(Rys. 7). W tym przypadku zalecamy wybranie opcji Niestandardowej i przeprowadzenie pełnej reinstalacji. Przedtem jednak, ważne jest, aby wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych plików i dokumentów, ponieważ wszystkie dane zostaną usunięte. Możesz użyć, na przykład, aplikacji do wykonywania kopii zapasowych
Cobian backup.
Jeśli instalujesz Windows na komputerze bez systemu operacyjnego, opcja ta nie będzie dostępna.

w74-upgradeinstalation.png

Pic. 7 Opcje typu instalacji


Gdzie chcesz zainstalować system Windows?

Jeśli instalujesz system Windows 7 na komputerze z poprzednią wersją systemu Windows, przydzielony dysk zostanie utworzony podczas instalacji (Rys. 8). Kliknij ten napęd i kliknij przycisk Opcje dysku (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Usuń. Po usunięciu dysków, pozostanie miejsce na Nieprzydzielonym Dysk 0 (Rys. 9). Jeśli nie chcesz podzielić dysk na kilka napędów, kliknij Dalej.

Uwaga! Jeśli masz kilka dysków lub podzieloną przestrzeń na komputerze, z których jeden jest zarezerwowany dla plików systemowych, a inne są dla plików i dokumentów, które chcesz zachować, należy usunąć tylko jedną, która jest zarezerwowana dla plików systemowych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

04_where.png

05_format.png

Rys. 8 Dyski

Rys. 9 Opcja formatu dysku


Instalacja systemu

Następnym krokiem jest już właściwa instalacja, która obejmuje kopiowanie plików, instalowanie właściwości i aktualizacji (Rys. 10). Ten etap trwa najdłużej,
ale nie powinien trwać więcej niż 20 minut.

06_install.png

07_completing_installation.png

Rys. 10 Instalacja Windows


Restart systemu

Kiedy pliki instalacyjne będą skopiowane, a właściwości i aktualizacje zainstalowane, komputer automatycznie uruchomi się ponownie, a instalacja zostanie zakończona (Rys. 11).

w7restart.png

Rys. 11 Kończenie instalacji


Ustawienia użytownika

W najbliższych dwóch krokach, należy wybrać swoją nazwę użytkownika (która będzie używana do logowania do systemu Windows (Rys. 12)). Nazwa komputera zostanie wygenerowana dla Ciebie i możesz ją zmienić w zależności od potrzeb. Kliknięcie Dalej spowoduje przejście do ustawiania hasła (Rys. 13). Wybierz hasło, wpisz ponownie hasło w drugiej linii i wpisz podpowiedź do hasła, która pomoże Ci zapamiętać hasła w przypadku zapomnienia.

09_name.png

11_product_key.png

Rys. 12 Wybór nazwy użytkownika

Rys. 13 Wprowadź klucz produktu


Pomóż chronić i ulepszać Windows automatycznie

Ten krok pozwala wybrać ochronę i automatyczną aktualizację opcji (Rys. 14). Zalecamy stosowanie zalecanych ustawień.

12_recommended.png

Rys. 14 Ochorna i automatyczna aktualizacja opcji.


Data i czas

W tym kroku (Rys. 15) należy sprawdzić, czy czas i data jest poprawna, a następnie kliknij Dalej.

13_time.png

Rys. 15 Czas i data


Ustawienia sieci

Jeśli komputer jest podłączony do sieci, wybierając typ sieci, pojawi się Tobie okno (Rys. 16). Wybierz typ sieci, a następnie kliknij Dalej.

14_network.png

Rys. 16 Typ sieci


Rys. 17 Kończenie instalacji

Witamy! Proces instalacji został zakończony. Poczekaj aż Twój pulpit będzie gotowy do użytku.

16_done.png

Rys. 17 Witaj


Aktywacja systemu

System musi być aktywowany w ciągu 30 dni od daty instalacji. Aktywacja może być przeprowadzona za pośrednictwem Internetu lub telefonu. Instrukcję przeprowadzenia aktywacji możesz znaleźć na naszej stronie pomocy Windows.


Instalacja sterowników i aktualizacji

Teraz możesz spersonalizować swój komputer i zainstalować wszystkie niezbędne aktualizacje i sterowniki. Jeśli jesteś podłączony do sieci za pomocą kabla Ethernet, aktualizacje i sterowniki mogą być zainstalowane przy użyciu aplikacji Windows Update, którą znajdziesz w menu Start.